کلید مینیاتوری چیست؟

: کلیدهای مینیاتوری یا همان فیوزهای مینیاتوری یکی از انواع فیوزها هستند که می‌توانند از مدارات در برابر جریان اتصال کوتاه و جریان اضافه‌بار محافظت کنند.

1400/10/29

لوازم جانبی کنتاکتورها

کنتاکتورها لوزام جانبی متفاوتی دارند که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت.

1400/10/23

چند نوع کنتاکتور وجود دارد؟

کنتاکتور مغناطیسی یک سوئیچ است که به صورت مغناطیسی عمل می‌کند و در صورت لزوم مدار الکتریکی را بسته یا باز می‌کند.

1400/10/21

کنتاکتور چیست و چه‌طور کار می‌کند؟

کنتاکتورها برای کنترل بارهای مختلف الکتریکی اعم از الکتروموتورها، بانکهای خازنی، مدارات روشنایی، گرمکن‌های الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی استفاده می‌شوند.

1400/10/19

مقابله با آثار تحریم‌ها در صنعت فولاد

ﺑﺎ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ، ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ ارزی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ارزی ﺻﺎدرات ﻓﻮﻻد در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ

1400/10/26

بازیافت لاستیک

مواد جدید ساخت رویه لاستیک خودرو برای تولید لاستیک‌های سبز و سازگار با محیط زیست چند سال دیگردر حالی وارد بازار می‌شود که پیش‌بینی می‌شود استفاده گسترده از آنها تاثیر قابل‌توجهی در کاهش تصادفات و میزان مصرف سوخت در کشور

1400/9/23

پروسه تولید تایر (۲)

در مقاله «پروسه تولید تایر (1)» منتشر شده در بلاگ پارس‌خورشید مراحل اولیه این روند را بررسی کردیم. تهیه مواد اولیه، اینکه از کجا می‌آیند و چه‌طور آماده استفاده می‌شوند. همچنین روند طراحی را هم مرور کردیم. در ادامه فرایند

1400/9/21
ثبت سفارش
load parskhorshid product