فروتیتانیوم

Ferro Titanium

Ti 40/70% Min
Al 0.5/4.5% Max
V 3% Max
N 0.2/0.5% Max
S 0.03% Max
P 0.04% Max
C 0.20% Max
Mn 1.5% Max
Size 10-50 mm / 10-100 mm

 

نحوه ارسال

نحوه پرداخت

قوانین خرید

محصولات پرفروش

محصول جدید
پرفروشترین
فیوز/
ثبت سفارش
load parskhorshid product