فروسیلیکو منیزیم

Ferro Silicon Magnesium

Si 44-47%
Mg 5.5-7%
Ca 1.7-2%
Re 1-1.2%
Al 1.2% Max
Size A 2-5 mm
Size B 6-15 mm
Size C 10-35 mm

نحوه ارسال

نحوه پرداخت

قوانین خرید

محصولات پرفروش

محصول جدید
پرفروشترین
فیوز/
ثبت سفارش
load parskhorshid product