گروه صنعتی پارس خورشید در شانزدهمین همایش و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی زنجیره ارزش صنایع لاستیک

قدردانی پارس خورشید از بازدیدکنندگان نمایشگاه بین‌المللی زنجیره ارزش صنایع لاستیک

1402/10/26

گروه صنعتی پارس خورشید در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو

قدردانی پارس خورشید از بازدیدکنندگان عزیز در نمایشگاه ایران متافو

1402/10/26

گروه صنعتی پارس خورشید در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو

قدردانی پارس خورشید از حضور گرم بازدیدکنندگان نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو

1402/10/26

گروه صنعتی پارس خورشید در نمایشگاه متالکس ۱۴۰۱

قدردانی پارس خورشید از بازدیدکنندگان نمایشگاه متالکس ۱۴۰۱

1402/10/26

حضور شرکت پارس شمیم راه خورشید در نمایشگاه بین‌المللی متالکس 1401

میزبان شما در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی متالکس 1401 هستیم.

1402/10/26

پارس خورشید در متافو ۱۴۰۰

حضور گروه صنعتی پارس خورشید در متافو ۱۴۰۰

1400/10/11
ثبت سفارش
load parskhorshid product